Centar za socijalnu skrb Našice ustanova je socijalne skrbi s javnim ovlastima, koja pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinih prava, propisanih zakonom.  Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centar priznaje prava utvrđena zakonom i pruža socijalne  usluge osjetljivim skupinama građana kao što su siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih,obiteljskih, ekonomskih ili drugih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, maloljetna djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe lišene poslovne sposobnosti, djeca s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, invalidne osobe, vrši posredovanja između bračnih partnera.  Područje mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Našice, obuhvaća sljedeće teritorijalno-političko područje:

  1. GRAD Našice s pripadajućim naseljima: Brezik Našički, Ceremošnjak, Gradac Našički, Granice, Jelisavac, Lađanska, Lila, Londžica, Makloševac, Markovac Našički, Martin, Našice, Ribnjak, Velimirovac, Vukojevci i Zoljan
  2. Općina Donja Motičina s pripadajućim naseljima: Donja Motičina, Gornja Motičina, Seona 
  3. Općina Đurđenovac sa pripadajućim naseljima: Beljevina, Bokšić, Bokšić Lug, Đurđenovac, Gabrilovac, Klokočevci, Krčevina, Ličko Novo Selo, Lipine, Našičko Novo Selo, Pribiševci, Sušine, Šaptinovci, Teodorovac 
  4. Općina Feričanci s pripadajućim naseljima: Feričanci, Gazije, Valenovac, Vučjak Feričanački 
  5. Općina Koška s pripadajućim naseljima: Andrijevac, Branimirovac, Breznica Našička, Koška, Ledenik, Lug Subotički, Niza, Normanci, Ordanja, Topoline 
  6. Općina Podgorač s pripadajućim naseljima: Bijela Loza, Budimci, Kelešinka, Kršinci, Ostrošinci, Podgorač, Poganovci, Razbojište, Stipanovci.