ODJEL ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE

Voditelj odjela: Kristina Grubač, mag.iur.

Poslove stručnog rada na Odjelu obavljaju:

Mirna Jakobek, mag.act.soc. (područje nadležnosti: Našice, Koška, Normanci, Topoline)

Maja Davidović, dipl.soc.radnica (područje nadležnosti: Đurđenovac, Beljevina, Bokšić, Bokšić Lug, Krčevina, Sušine, Šaptinovci)

Marina Vicić Čajko, mag.soc.rada. (područje nadležnosti: Podgorač, Budimci, Bijela Loza, Poganovci, Kelešinka, Kršinci, Ostrošinci, Razbojište, Stipanovci, Vukojevci, Ceremošnjak, Gradac Našički, Granice, Makloševac, Polubaše, Rozmajerovac, Londžica)

Romana Hudovernik, dipl.soc.radnica (područje nadležnosti: Donja Motičina, Gornja Motičina, Seona, Feričanci, Gazije, Valenovac, Vučjak Feričanački, Brezik Našički, Jelisavac, Lađanska, Lila, Ribnjak Našički, Martin, Klokočevci, Lipine)

Jelena Egić, mag.soc.rada (područje nadležnosti: Markovac Našički, Velimirovac, Zoljan, Breznica Našička, Andrijevac, Branimirovac, Ledenik, Niza, Ordanja, Subotički Lug, Gabrilovac, Ličko Novo Selo, Našičko Novo Selo, Pribiševci, Teodorovac )

 

 

Stručna nadležnost:

 • Priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada do zaposlenja,
 • Sudjelovanje u postupcima priznavanja prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja
 • Preispitivanje prava
 • Poslovi zaštite starijih i nemoćnih osoba
 • Smještaj odraslih osoba
 • Sudjelovanje u poslovima skrbništva nad odraslim osobama
 • Ostali poslovi sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova u CZSS

 

JELENA TEREK, dipl. iur.

SANJA BILANDŽIĆ, mag. iur.

Stručna nadležnost: Pravni poslovi Odjela za odrasle osobe i novčane naknade – sudjelovanje u postupcima priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratne naknade, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada do zaposlenja, smještaj korisnika, svi poslovi oko zabilježbe potraživanja, naknada štete, ostali poslovi predviđeni Pravilnikom o sistematizaciji poslova u CZSS.

KRISTINA GRUBAČ, mag. iur.

Stručna nadležnost:

 • Poslovi lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti
 • Poslovi skrbništva nad odraslim osobama
 • Posebno skrbništvo
 • Priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja
 • Ostali poslovi predviđeni Pravilnikom o sistematizaciji poslova u CZSS.

 

 

ODJEL ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

Neposredno radom Odjela rukovodi voditelj odjela koji ujedno obavlja i poslove stručnog radnika u stručnoj cjelini za djecu, mladež i obitelj i koji je za svoj rad odgovoran ravnatelju. Voditelj odjela je Jasna Kolembus Oklobdžija, prof.psih.

 

JASNA KOLEMBUS OKLOBDŽIJA, prof.psiholog

Stručna nadležnost: Poslovi psihologa u timu za obiteljsko-pravnu zaštitu; poslovi udomiteljstva

NIKOLINA DAVID IVOŠ, mag.soc.rada

Stručna nadležnost: Obiteljsko-pravna zaštita i zaštita djece i mladeži s teškoćama u razvoju za područje nadležnosti CZSS Našice

JASNA JAKOBEK, mag.iur.

Stručna nadležnost: Svi pravni poslovi odjela za djecu, mladež i obitelj

ANTE PITEŠA, mag.act.soc

Stručna nadležnost: Zaštita djece i mladeži s poremećajima u ponašanju; postpenalni prihvat odraslih osoba

 

 

OSTALI DJELATNICI: 

Marija Baričević, voditelj računovodstva

Jagica Štajhofer, likvidator-blagajnik

Zrinka Vrabac, administrativni referent

Dragana Tomljanović, administrativni referent

Ivan Baričević, vozač-kućni majstor

Darija Baričević, čistačica