OVIM PUTEM VAS OBAVJEŠTAVAMO DA CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NAŠICE OD PETKA 20.03.2020. GODINE I UBUDUĆE NEĆE VIŠE  PRIMATI UPLATE PARTICIPACIJE NA BLAGAJNI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NAŠICE.

MOLIMO VAS DA UPLATE PARTICIPACIJE IZVRŠITE NA BLAGAJNI FINE ILI POŠTE.

ELEMENTI ZA UPLATU SU:

IBAN CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NAŠICE:

HR22 2390 0011 1005 4644 0

Model: 00

Poziv na broj: OIB korisnika

 

NAPOMENA: Iznos participacije za uplatu umanjite za troškove naknade u Fini

ili Pošti.